• JAVA OOP
  Úvod do objektovo-orientovaného programovania v jazyku JAVA

O kurze

Kurz objektovo-orientovaného programovania v jazyku Java je určený tým, ktorí sa chcú naučiť programovať a myslieť objektovo-orientovane.

Jednotlivé lekcie postupne predstavujú programovací jazyk Java a princípy objektovo-orientovaného programovania. Na začiatku sa zameriame na princípy objektovo-orientovaného programovania. Poslucháč pochopí rozdiel medzi objektom a triedou a oboznámi sa s pojmami ako sú atribút, metóda, ... čo je predpoklad pre pochopenie princípov objektovo-orientovaného programovania. V nasledujúcich lekciách sa postupne zoznámi so syntaxou jazyka Java a s vytvorením spustiteľnej triedy (aj z príkazového riadka), so základnou prácu s atribútmi, metódami a inštanciami tried (Vertex2D, Triangle, Circle, SimplePolygon, ArrayPolygon), s abstraktými triedami a metódami, s preťažovaním metód, s prácou s rozhraniami, s výnimkami (DbException, DbUnreachableException a CannotStoreException), kolekciami a usporiadanými kolekciami a na záver práca s externými súbormi (zápis a čítanie).

Trvanie: 20 hodín (ideálne 1-2 lekcie za týždeň, celkovo 8-10 týždňov; zhustená forma 3 dni po cca 6 hodín).

Ideálny počet účastníkov: maximálne 12-15 účastníkov.

Forma: interaktívny workshop (vyžaduje sa aktívna účasť a vlastný notebook).

Zoznam lekcií

 • Lekcia 0: Objektové myslenie (objekt, trieda, atribút, metóda)
 • Lekcia 1: Hello world v jazyku JAVA
 • Lekcia 2: Getry, Setry, inštancie tried
 • Lekcia 3: Konštruktory, preťaženie metód
 • Lekcia 4: Rozhrania, statické metódy
 • Lekcia 5: Dedičnosť
 • Lekcia 6: Abstraktné triedy
 • Lekcia 7: Výnimky
 • Lekcia 8: Kolekcie
 • Lekcia 9: Usporiadané kolekcie
 • Lekcia 10: Externé súbory

Ukážka lekcie 2

Lekcia 2: Getry, Setry, inštancie tried

Lekcia je zameraná na základnú prácu s atribútmi, metódami a inštanciami tried. Použitie základných metód na objektoch (inštanciách tried). Vytvorenie tried Vertex2D (ktorá reprezentuje bod v 2D priestore) a Triangle (trojuholníka v 2D priestore), vytváranie objektov, nastavovanie atribútov, vypisovanie na výstupnú obrazovku.

Priemerné hodnotenie tohoto kurzu

Prínos kurzu pre moje potreby.

97%

Získané vedomosti a zručnosti bezprostredne využijem.

100%

Rýchlosť a metódy výučby boli primerané.

92%

Použité príklady mi pomohli pochopiť tématiku.

100%

Informácie boli logicky štruktúrované a zrozumiteľné.

97%

Odporučil/a by som tento kurz ďalším.

100%

Lektor je odborník na danú problematiku.

100%

Lektor dobre vysvetlil preberané témy.

100%

Lektor využil čas kurzu efektívne.

97%

Lektor zapojil účastníkov, motivoval ich.

93%

Lektor dával účastníkom priestor.

96%

Lektor bol aktívny a motivovaný.

92%

Lektor odpovedal na všetky otázky.

100%

Lektor sa vyjadroval jasne, presne a zrozumiteľne.

97%

Uskutočnené kurzy, prednášky a workshopy v číslach

6

Trainings

65

Students

164

Hours

O autorovi kurzu

Michal Blšták sa narodil v Bratislave a vyštudoval Fakultu Informatiky na Masarykovej Univerzite v Brne. V obore IT si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami (od programátora databázových aplikácií, cez analytika dátových skladov a ETL procesov). Aktuálne pracuje ako IT analytik, kde denne komunikuje s ľuďmi rozličnej kultúry (Číňania, Rumuni, Česi, Slováci) a rôznych pracovných pozíciách (programátori, testeri, SW architekti, zákazník, management, ...). Vo voľnom čase sa venoval aj pedagogickej činnosti (viedol záujmové krúžky a učil praktické IT predmety na strednej škole v Brne).