• Komunikácia
  Kurz rozvoja komunikačných schopností

O kurze

Kurz rozvoja komunikačných schopností je veľmi interaktívny workshop. Účastníci pochopia a vyskúšajú si, čo spôsobujú emócie v komunikácii, ako správne používať argumenty, čo spôsobujú predsudky, ako a prečo používať otázky, ako rozpoznať a brániť sa manipulácii, ako riešiť konflikty, ako vyjednávať a dávať konštruktívnu spätnú väzbu. Dozvedia sa, aký je ich preferovaný komunikačný štýl a akú majú tendenciu riešenia konfliktov. Pochopia, prečo niekedy komunikácia viazne a ako efektívne komunikovať v rôznych situáciách a s rôznymi ľuďmi.

Trvanie: 6-10 hodín (1-2 dni).

Ideálny počet účastníkov: 12 (tento počet sa dá krásne rozdeliť na skupinky po 2, 3, 4 a 6 ľudí, čo je ideálne pre všetky aktivity vrámci workshopu).

Forma: interaktívny workshop (vyžaduje sa aktívna účasť a zapojenie sa).

Zoznam lekcií

 • Úvod
 • Emócie v komunikácii
 • Argumenty v komunikácii
 • Sebevedomá komunikácie
 • Transakčná analýza
 • Predsudky v komunikácii
 • Otázky a ich význam v komunikácii
 • Manipulácia v komunikácii
 • Konflikt v komunikácii
 • Základy vyjednávania
 • Konštruktívna spätná väzba (kritika a pochvala)

Ukážka z workshopu

Ukážka nie je k dispozícii.

Priemerné hodnotenie tohoto kurzu

Prínos kurzu pre moje potreby.

87%

Získané vedomosti a zručnosti bezprostredne využijem.

83%

Rýchlosť a metódy výučby boli primerané.

90%

Použité príklady mi pomohli pochopiť tématiku.

93%

Informácie boli logicky štruktúrované a zrozumiteľné.

87%

Odporučil/a by som tento kurz ďalším.

93%

Lektor je odborník na danú problematiku.

93%

Lektor dobre vysvetlil preberané témy.

97%

Lektor využil čas kurzu efektívne.

90%

Lektor zapojil účastníkov, motivoval ich.

93%

Lektor dával účastníkom priestor.

93%

Lektor bol aktívny a motivovaný.

97%

Lektor odpovedal na všetky otázky.

87%

Lektor sa vyjadroval jasne, presne a zrozumiteľne.

93%

Uskutočnené kurzy, prednášky a workshopy v číslach

6

Trainings

65

Students

164

Hours

O autorovi kurzu

Michal Blšták sa narodil v Bratislave a vyštudoval Fakultu Informatiky na Masarykovej Univerzite v Brne. V obore IT si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami (od programátora databázových aplikácií, cez analytika dátových skladov a ETL procesov). Aktuálne pracuje ako IT analytik, kde denne komunikuje s ľuďmi rozličnej kultúry (Číňania, Rumuni, Česi, Slováci) a rôznych pracovných pozíciách (programátori, testeri, SW architekti, zákazník, management, ...). Vo voľnom čase sa venoval aj pedagogickej činnosti (viedol záujmové krúžky a učil praktické IT predmety na strednej škole v Brne).